سوختم

از بیخ و بن “بید” بوده‌ام. آرامش و طوفان ریشه‌ام را نمی‌کند.

فکر نکن ۳

فکر نکن یعنی بله شما درست می‌گویید و من نمی‌فهم‌ام.

 

مردار غرور

دیگه نیستم خروس، این‌دفعه خرم / بازم از حرفات اگه گول بخورم*

 

* خروس زری پیرهن پری – احمد شاملو

 

 

چرخ

سبز زرد

مردن در بیشه‌زار آفتابی.
بمیرید! بمیرید! در این عشق بمیرید.

مورچه‌ی کوچک – یک

چون فقط دانه‌ی افتاده را هزار بار دوباره برمی‌دارد دلیل بر احمق بودن‌اش نیست. همانند دیگرانی نیست که یک خط را هزار بار، بی‌مفهوم، می‌کشند.

سربازی نیست که لب‌هایش را به‌هم دوخته باشند و کور و‌کرش کرده باشند.

مورچه‌ی کوچک به اندازه‌ی یک دنیا سرمست است. سر‌مستی که راه راست ندارد.

فکر نکن ۲

دیر نشود.
شاید دیر نشود.

شرمسارم

قلب‌م می‌زند. قلب‌م تند می‌زند.

آتش

این‌بار “جمهوری سالو” بود. تنها راه خروج از جمهوری غرق شدن و پذیرفتن بود.
همین و بس.

فکر نکن

خط‌خطی‌هایی که برای خودم دارم.